De kracht van vergeving

door | apr 14, 2021 | 0 Reacties

Een vlotte zestiger komt met het verlangen zichzelf beter te willen begrijpen. Als ik naar hem kijk, zie ik dat zijn ogen dof en leeg zijn. Hij vertelt dat hij niet kan voelen en dat zijn borstkas aanvoelt als een lege holte.

Vertellend over zijn leven en wat hem is overkomen vult deze holte zich langzaam met verdriet en machteloosheid.

Als kind werd hij niet werkelijk gezien en gehoord. In het gezin waar hij opgroeide overschaduwden de normen van het geloof eigen innerlijke waarden. Hij was een gevoelig jongetje dat zijn woorden en zijn tranen inslikte. Zijn grootste verlangen om iets met muziek te gaan doen werd afgedaan als nutteloos. Hij werd stiller en stiller, er klonk weinig toekomstmuziek.

Als volwassen man kon hij zijn gevoelens niet uiten en gaf hij zijn grenzen niet goed aan. Aan de buitenkant leek hij stabiel en succesvol. Van binnen voelde hij zich onzeker en verdrietig. Het verdrietige gevoel verdoofde hij met drank en de vlucht in zijn werk. Hij troostte zichzelf met muziek van een virtuoos violist en een bevlogen dirigent. De lege holte in zijn borst werd steeds groter.

Tijdens de sessies voelt hij spijt, schuld en schaamte. Voor zijn kinderen is hij niet de vader geweest zoals hij zo graag had gewild, de vader die hij zelf zo heeft gemist. Voor zijn partner was hij niet bereikbaar, net zomin als hij dat voor zichzelf was.

Na verloop van tijd kan hij weer voelen en tot zijn eigen verbazing voelt hij dat er ook momenten van vreugde en hoop zijn. Langzaam vult de holte zich met verlangen en liefde. Verdriet, schuld en schaamte maken steeds meer plaats voor mildheid en compassie. Mildheid en compassie voor zijn ouders, naar het geloof dat ineens andere invalshoeken krijgt, naar de mensen die hem onrechtvaardig hebben behandeld en het meest belangrijk, hij voelt mildheid en compassie voor zichzelf. Hij vindt de liefde voor zichzelf weer terug. Hij kan zichzelf vergeven en zich verzoenen met zijn verleden.

Vergeving is de hoop op een beter verleden opgeven. Vergeven is niet loslaten maar voelen zodat alles wat zwaar en gevoeld is jou kan loslaten. Vergeven is verwachtingen loslaten en de situatie, jezelf en de ander volledig accepteren. Vergeven is onvoorwaardelijk. Vergeving kan de weg vrijmaken naar verzoening. Vergeven is jezelf toestaan om door te gaan, je neemt de verantwoording voor je eigen geluk.

Nu is de leegte gevuld met alles wat hem tot mens maakt. Hij kan zijn gevoelens uiten en durft kwetsbaar te zijn. Dit maakt dat hij zijn kinderen een groot geschenk kan geven. Door helder en zuiver over zijn verleden te praten geeft hij zijn kinderen inzicht in gebeurtenissen. Hij erkent en geeft ruimte aan de gevoelens van zijn kinderen. Hij geeft het voorbeeld dat je altijd de keuze hebt om jezelf of een ander te vergeven en jezelf te bevrijden uit de gevangenis van het verleden. Dit is een keuze voor liefde, vrede en rust.

Zijn ogen stralen. Hij heeft muziekles genomen en is de dirigent van zijn eigen leven. Er klinkt (toekomst)muziek. Ik kan niet wachten tot ik zijn muziek mag horen.

Marleen Vulic is talentencoach en psychosociaal hulpverlener en eigenaar van praktijk Harts-Tocht in Almelo.

Link naar de column in het Almelo’s Weekblad

Logo Almelo's weekblad