Vertrouwen en veiligheid vormen het fundament onder een goede samenwerking!

 

Praktijk Harts-Tocht, gevestigd aan Horn 28, 7608 NR Almelo, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.praktijkharts-tocht.nl/
Horn 28, 7608 NR Almelo
+31 (0)642001561

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Harts-Tocht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Harts-Tocht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
jou:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Harts-Tocht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturen en het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Praktijk Harts-Tocht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Harts-Tocht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij aangeeft dat jij dit
niet wenst, bewaart Praktijk Harts-Tocht jouw gegevens tot twaalf maanden na afronding
van de trajecten. Jouw gegevens worden daarna uit het fysieke en digitale dossier
verwijderd. Wij bewaren alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een wettelijke
bewaarplicht van 7 jaar. Jouw emailadres is hierop een uitzondering tenzij je aangeeft dat je
dit wilt verwijderen uit onze mailinglijst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Harts-Tocht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Harts-Tocht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk
Harts-Tocht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkharts-tocht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij telefonisch
contact met jou op om te verifiëren dat het verzoek van jou afkomstig is. Dit ter bescherming
van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Praktijk Harts-Tocht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Harts-Tocht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van
Praktijk Harts-Tocht, Marleen Vulic (0642001561) of via info@praktijkharts-tocht.nl