Het belang van persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs

door | feb 15, 2022 | 0 Reacties

ALMELO – Opvoeden, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling zou onlosmakend met elkaar verbonden moeten zijn. Dat stelt de Almelose Marleen Vulic. Zij is talentencoach en psychosociaal hulpverlener en eigenaar van praktijk Harts-Tocht. Ook is ze columnist van het Almelo’s Weekblad. Marleen vertelt over haar stelling:

Een tijd geleden las ik een boek geschreven door een palliatief verpleegkundige uit Australië. Zij begeleidt mensen tijdens hun stervensproces. In haar boek beschrijft ze de spijt top 5 van mensen op hun sterfbed. Twee van deze spijtbetuigingen zijn: ‘Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leven en niet het leven zoals anderen van mij verwachten’ en ‘ik zou willen dat ik mezelf meer had toegestaan om gelukkig te zijn’.

Hoe mooi zou het zijn als opvoeden, onderwijs en (persoonlijke) ontwikkeling een samenspel wordt waarbij onze kinderen op hun eigen unieke wijze kunnen (op)groeien en ze later op hun sterfbed kunnen zeggen: ‘Ik ben gelukkig want ik heb mijn leven geleefd zoals ik wilde leven’!

Hoewel steeds meer scholen het belang inzien van persoonlijke ontwikkeling, wordt de nadruk in het onderwijs nog steeds gelegd op het opdoen van kennis en het aanleren van cognitieve vaardigheden. Kennis is belangrijk, maar sociaal-emotionele vaardigheden en zelfkennis zijn net zo belangrijk. Kinderen die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling zijn meer weerbaar, veerkrachtiger, hebben meer zelfvertrouwen en leren hun gedachten en emoties beter begrijpen. Bovendien nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven.

Eind vorig jaar werd ik uitgenodigd door een mentor van CSG Het Noordik om vijf gastlessen te geven in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze lessen heb ik samen met de mentor de leerlingen begeleid met Het Jong Talent Spel. Met dit spel leren jongeren zichzelf beter kennen en ontdekken wat ze leuk vinden en wat hen inspireert en motiveert. Ook leren ze beter omgaan met wat er op hun levenspad komt.

Begeleiding met Jong Talent is een effectieve betekenisvolle manier van coachen en heeft een blijvend effect. Het spel geeft antwoord op de vragen: Wie ben ik?, wat wil ik? en wat kan ik?. Na het spel weten jongeren welke talenten ze hebben en hoe ze deze kunnen inzetten in hun leven, in hun relaties en bij hun studie. Ze ontwikkelen meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en ervaren meer geluk, rust en focus. Ook kunnen ze meer gerichte keuzes maken wat betreft hun profiel en studie.

De lerares verwoordt het als volgt: ‘’In de afgelopen anderhalf jaar is het welbevinden en het toekomstperspectief van onze leerlingen onder druk komen te staan. Na de lockdowns hebben veel jongeren te maken met onzekerheid, tegenvallende resultaten, een gevoel van falen, gebrek aan motivatie en gevoelens van somberheid. Het talentenspel geeft de mogelijkheid om met jongeren van gedachten te wisselen over grote thema’s als het vervullen van je droomwens maar ook over omgaan met verdriet en tegenslag. Het draagt bij aan het ontwikkelen van veerkracht, zelfvertrouwen en vooral zelfwaardering. Volgens mij is het talentenspel een waardevolle activiteit in het onderwijs.’’

De leerlingen zijn ook enthousiast. Een stiltezoeker zegt: ‘’Dit talent helpt mij om bijvoorbeeld rustig te blijven tijdens een lastige opdracht. Mijn wens is om later veel geld te verdienen. Mijn talenten kunnen mij helpen om rustig na te denken en om mijzelf te helpen. De talenten zijn een onderdeel van mij, ze geven mijn karakter weer. Je kunt ze in het leven gebruiken. Ze helpen je met leven.’’

Een andere leerling, een verzorgend type, vertelt: ‘’Dit talent helpt mij om anderen te helpen. Dit talent helpt mij om mezelf onder controle te houden tijdens een lastige toets en hogere cijfers te halen omdat ik goed voor mezelf kan zorgen. Het talent is soms lastig als ik te goed voor anderen wil zorgen. Over 10 jaar heb ik mijn doelen bereikt. Mijn talenten kunnen helpen bij de dingen die ik moeilijk vind en als anderen hulp nodig hebben kan ik goede dingen voor hen doen.’’

Een sportende leerling: ‘’Dit talent laat mij gewoon helemaal mezelf zijn en ik denk gewoon even aan niks anders dan aan de sport zelf. Ik kan mijn talent inzetten bij een lastige opdracht of toets als ik tussendoor even kan sporten kan ik me beter concentreren.’’

Marleen Vulic is talentencoach en psychosociaal hulpverlener en eigenaar van praktijk Harts-Tocht.

Link naar de column in het Almelo’s Weekblad

Logo Almelo's weekblad